Widget HTML Atas

Pengetahuan Islami: Istilah Ukuran dalam Fiqih

ISTILAH UKURAN DALAM FIQIH


Satu QIROTH menurut imam Tsalasah 0,215 Gr
Satu DIRHAM menurut Imam Tsalasah 2,715 Gr
Satu MISTQOL menurut Imam Tsalasah 3,879 Gr
Satu DANIQ menurut Imam Tsalasah 0,430 Gr
Satu DZIRO’ Al – Mu’tadil
menurut Akstarin (kebanyakan ulama ) – Nas 48 cm
menurut Al Makmun 41,666625 cm
menurut An Nawawi 44,720 cm
menurut Ar Rofi’i 44,820 cm
Satu MUD menurut Imam Tsalasah 9,22 cm (P X L X T) = 0,766
Satu SHO’ Menurut Imam Tsalasah 14,65 cm (P x L x T) = 3,145 Ltr
Satu Wasaq menurut Imam Tsalasah 57,32 cm (P x L x T) = 188,712 Ltr
Satu SHO’ Gandum (Hintoh) Menurut imam An Nawawi 456,54 Gr
Satu SHO’ Beras Putih 2,719,19 Gr
Satu MUD Beras Putih 679,79 Gr
Satu MUD Gandum (Hintoh) Menurut Imam An Nawawi 456,54 Gr
Air Dua kullah menurut An Nawawi 55,9 cm (PxLxT) = 174,580 Ltr
Menurut Ar Rofi’iy 56,1 cm (P x L x T) 176,245 Ltr
Menurut Ahli Iraq 63,4 cm (P x L xT) 245,325 Ltr
Menurut Aksarin – Nas 60 cm (P x L xT) 187,385 Ltr
Zakat Fitrah adalah satu SHO’ 2.719,19 Gr = 2,71919 kg
Jarak  Qosor  Sholat menurut
kitab Tanwirul Qulub 80,640 Km
Al Makmun  89,999992 Km
Hanafiyah 96 Km
Kitab Fiqh al – Iaslami 88,74 Km
Versi Imam Ahmad Husain al Mishry 94,5 Km
Mil al Hasyimy :
Versi Imam Ahmad Husain al Mishry 1,76041 Km
Versi Imam Makmun 1,666665 Km
Versi Mayoritas Ulama’ 2,4999925 Km
Ritl Bagdad menurut :
An Nawawi 349,16 Grm
Ar Rofi’i 353,49 Gr
Nishob Sariqoh emas menurut imam Tsalasah 0,97 Gr
Satu Uqiyah 12 Dirham
Satu Dirham 2 Gr
Farsakh :
Vesi Imam Mamun 4,99995 Km
Versi Imam Ahmad Husain Al Mishry 5,28125 Km
Vesi Mayoritas Ulama’ 7,4999925 Km
DAFTAR NISOB DAN ZAKAT HARTA ZAKAWIY
Perak 543,35 Gr , 1/40 = 13 , 584 Gr / 2,5% Dikeluarkan Setelah Satu Tahun.
Tambang Perak 543,35 Gr , 1/40 = 13,584 Gr / 2,5% Dikeluarkan Seketika .
Rikaz (barang temuan ) Perak 543,34 , 1/5 = 108,67 Gr / 20% Dikeluarkan Seketika .
Harta Dagang Dengan Modal Perak 543,35 Gr  1/40 = 13,584 Gr / 2,5% Ditaksir Dengan Perak Dan Dikeluarkan Seteah Satu Tahun .

Emas 77,58 Gr , 1/40 = 1,9395 Gr / 2,5% Dikeluarkan Setelah Satu Tahun.
Tambang Emas 77,58 , 1/40 = 1,9395 Gr  / 2,5% Dikeluarkan Seketika .
Rikaz (barang temuan ) Emas 77,58 , 1/5 = 15,516 Gr / 20% Dikelarkan Seketika .
Harga Dagang Dengan Modal Emas 77,58 Gr  1/40 = 1,9395 Gr / 2,5% Ditaksir Dengan Emas Dan di Keluarkan setelah satu tahun.

Gabah 1. 323,132 Kg , 1/10 = 132,3132 Kg 10% (Tanpa Biaya Pengairan).
Gabah 1.323,132 Kg 1/20 = 66,1566 Kg 5% dengan biaya pengairan
Padi Dagang 1.31,516 Kg 1/10 = 163,1516 Kg 10% Tanpa biaya pengairan.
Beras 815,758 Kg 1/10 = 81,5758 Kg 10% tanpa biaya pengairan.
Beras 815,758 Kg 1/20 = 40,7879 Kg 5% dengan biaya pengairan.
Gandum 558,654 Kg 1/10 = 55,8654 Kg 10% tanpa biaya pengairan
Gandum 558,654 Kg 1/20 = 27,9327 Kg 5% denga biaya pengairan
Kacang tunggak 756,697 Kg 1/10 = 75,6697 Kg 10% tanpa biaya pengairan .
Kacang tunggak 756,697 Kg 1/20 = 37,83485 Kg 5% dengan biaya pengairan .
kacang hijau 780,036 Kg 1/10 = 78,0036 Kg 10% tanpa biaya pengairan
Kacang Hijau 780,036 Kg 1/20 = 39,0018 Kg 5% dengan biaya pengairan
Jagung Kuning 720 Kg 1/10 = 72 Kg 10% tanpa biaya pengairan
Jagung kuning 720 Kg 1/20 = 36 Kg 5% dengan biaya pengairan
Jagung Putih 714 Kg 1/10 = 71,4 Kg 10% tanpa biaya pengairan
Jagung Putih 714 Kg 1/20 = 35,7 Kg 5% dengan Biaya Pengairan .KETERANGAN
Perhitungan awal tahun pada zakat hewan ternak dimulai dari memilikinya dalam jumlah 1 nishob , begitu juga pada emas dan perak sedangkan untuk barang dagang maka :

Bila modal dagang diamblkan dari emas / perak yang sudah genap 1 nishob baik dipakai semua atau tidak , maka perhitungan tahun dimulai dari pemilikan emas / perak .

Bila modal dagang berasal dari selain emas/ perak yang telah mencapai 1 nishob , maka penghitugan tahun dimulai dari permulaan dagang .
Daftar Nishob dan ukuran di atas dikutip dari kitab “ FATHUL – QODIR” susunan Syaikh Ma’sum Bin Ali Kwaron , Jombang
Yang dimaksut Imam Tsalasah diatas adalah Imam Maliki , Imam Syafi’i , dan Imam Hambali
Nishob Emas pada daftar di atas adalah nishob emas murni ( kadar emas 100%) sedangkan untuk mencari nishob emas yang tidak murni ( emas dengan kadar kurang dari 100% ) yaitu dengan cara : Nishob Emas murni (77,58) dibagi kadar emas yang tidak murni kemudian hasil nya dikalikan dengan (100) .

Contoh :
Untuk Mencari Nishob emas dengan kadar 90%
Nishob 77,58 : 90 x 100 = 86,2 Gr
Zakat yang dikeluarkan 2,5% (1/40) = 2,155 Gr , 2,0% (1/50) = 17,24 Gr
Untuk Pencarian nishob emas dengan kadar 75% :
Nishob = 77,58 : 75 x 100 = 103,44 Gr
Zakat yang dikeluarkan  2,5% (1/40) = 2,586 Gr , 2,0% (1/50) = 20,688 Gr
Nishob dan ukuran untuk jenis biji – biji an dengan menggunakan berat / gram sebagaimana daftar diatas adalah hanya pendekatan saja , sebab ukuran yang asal menurut Syara’ adalah dengan menggunakan SHO’ / Wasaq yang ada pada zaman Rasululloh , Maka dihimbau kepada kaum Muslimin apabila ada perbedaan pendapat dalam menentukan berat kadar Nishob , agar mengambil kadar yang ukuran nya telah diyakini tidak kurang dari kadar yang telah tentukan syariat
(sumber : FATHUL WAHHAB).

Tidak ada komentar untuk "Pengetahuan Islami: Istilah Ukuran dalam Fiqih"